Image of Gapuraning Wahyu: Piwulang Katolik kanggo Para Simpatisan

Text

Gapuraning Wahyu: Piwulang Katolik kanggo Para SimpatisanSaben wong kepengin begja uripe, samono uga aku. Aku kepengin begja uripku, begja kang sanyatane, dudu begja semu utawa palsu. Ana ngendi dununge, kepriye panggayuhe? Iki sing goleki ing saben wong, iki sing dak goleki. Kanggo goleki. Kanggo goleki lan nemu kabegjan sanyata kaya mangkono iku, aku maguru. Sing dak guroni Guru sing ora bisa keliru, yaiku Gusti Allah piyambak. Nanging Gusti Allah agung tanpa tepi, adoh nyamut-nyamut tir ora katon. Kepriye bisane diguroni? Manut kandhane sedulur-sedulur Katulik, jare Sabda Allah kang agung tanpa tepi mau manjalma dadi titah, sinebut Kristus Putra Allah, ngejawantah ing Dhirine Gusti Yesus.


Availability

0142268 San gAvailable

Detail Information

Series Title
-
Call Number
268 San g
Publisher Kanisius : Yogyakarta.,
Collation
227hlm: 14,5x21cm
Language
ISBN/ISSN
-
Classification
268
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available
Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this